NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 50M2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 50M2

Số tầng : 4 tầng Diện tích sàn :   56 m2 Tổng diện tích xây dưng : 224 m2…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 55M2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 55M2

Tổng diện tích xây dưng : 180 m2 Bố trí công năng sử dụng : - Tầng 1 : 1…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 200M2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 200M2

Số tầng : 4 tầng Diện tích sàn :  58 m2 Tổng diện tích xây dưng : 250 m2 Bố…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 68M2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 68M2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 68M2 Số tầng : 4 tầng Diện tích sàn : 80 m2 Tổng diện tích xây…
MẪU NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 80M2

MẪU NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 80M2

MẪU NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 80M2 Số tầng : 4 tầng Diện tích sàn : 85 m2 Tổng diện tích…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI HD001

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI HD001

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI HD001 Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m2x15m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6mx10m Số tầng…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HOÁN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HOÁN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HOÁN Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 8mx15m Số tầng…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LINH Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m5 x 12m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ PHI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ PHI

Chủ đầu tư: ông Phi Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x 10m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 6m8 x 12m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ĐÔNG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ĐÔNG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ĐÔNG Địa điểm : Vĩnh Phúc Kích thước : 5m x 20m Số…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ VÂN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ VÂN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ VÂN Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 4m8 x 20m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m3 x 17m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ THU

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ THU

Chủ đầu tư: bà Thu Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 5 x 20m Số tầng : 3 tầng Diện…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TÚ

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TÚ

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TÚ Địa điểm : Lào Cai Kích thước : 4m5 x 18m Số…
Nhà phố 3 tầng hiện đại nhà ông Thọ

Nhà phố 3 tầng hiện đại nhà ông Thọ

Nhà phố 3 tầng hiện đại nhà ông Thọ Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x 15m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ XUÂN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ XUÂN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ XUÂN Địa điểm : Hải Phòng Diện tích sàn : 65m2 Tổng…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHÍ

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHÍ

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHÍ Địa điểm : Nam Định Kích thước : 5m x 12…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LỘC Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 4,7m x 14…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x 18…
NHÀ PHỐ 8 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ SÁNG

NHÀ PHỐ 8 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ SÁNG

Chủ đầu tư: bà Sáng Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m x 13 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 80M2 NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 80M2 NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 80M2 NHÀ ÔNG MINH Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 82M2 NHÀ ÔNG DẦN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 82M2 NHÀ ÔNG DẦN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 82M2 NHÀ ÔNG DẦN Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 4,8 m…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 66M2 NHÀ BÀ HÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 66M2 NHÀ BÀ HÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 66M2 NHÀ BÀ HÂN Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 70M2 NHÀ ÔNG KHẢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 70M2 NHÀ ÔNG KHẢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 70M2 NHÀ ÔNG KHẢI Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN 99M2 NHÀ ÔNG TÁM

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN 99M2 NHÀ ÔNG TÁM

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN 99M2 NHÀ ÔNG TÁM Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m5 x…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 55M2 NHÀ ÔNG HẢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 55M2 NHÀ ÔNG HẢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI 55M2 NHÀ ÔNG HẢI Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 4m6 x 12m…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ BÀ VÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ BÀ VÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ BÀ VÂN Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 5m x…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI 73M2 NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI 73M2 NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI 73M2 NHÀ ÔNG PHONG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m3 x…