NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI HD001

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI HD001

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI HD001 Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m2x15m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6mx10m Số tầng…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HOÁN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HOÁN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HOÁN Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 8mx15m Số tầng…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LINH Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m5 x 12m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ PHI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ PHI

Chủ đầu tư: ông Phi Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x 10m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ MINH Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 6m8 x 12m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ĐÔNG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ĐÔNG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG ĐÔNG Địa điểm : Vĩnh Phúc Kích thước : 5m x 20m Số…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ VÂN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ VÂN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ VÂN Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 4m8 x 20m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LONG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m3 x 17m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ THU

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ THU

Chủ đầu tư: bà Thu Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 5 x 20m Số tầng : 3 tầng Diện…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TÚ

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TÚ

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ TÚ Địa điểm : Lào Cai Kích thước : 4m5 x 18m Số…
Nhà phố 3 tầng hiện đại nhà ông Thọ

Nhà phố 3 tầng hiện đại nhà ông Thọ

Nhà phố 3 tầng hiện đại nhà ông Thọ Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x 15m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ XUÂN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ XUÂN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ XUÂN Địa điểm : Hải Phòng Diện tích sàn : 65m2 Tổng…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHÍ

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHÍ

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHÍ Địa điểm : Nam Định Kích thước : 5m x 12…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LỘC Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 4,7m x 14…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG CƯỜNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x 18…
NHÀ PHỐ 8 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ SÁNG

NHÀ PHỐ 8 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ SÁNG

Chủ đầu tư: bà Sáng Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m x 13 m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x 15…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG DẦN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG DẦN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG DẦN Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 4,8 m x…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ HÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ HÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ HÂN Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x 11…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG KHẢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG KHẢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG KHẢI Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x 14,5…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TÁM

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TÁM

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG TÁM Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m5 x 18m…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 4m6 x 12m Số…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ BÀ VÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ BÀ VÂN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ BÀ VÂN Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 5m x…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHONG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m3 x 17m…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ ÔNG TRUNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m6 x…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LIÊM

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LIÊM

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LIÊM Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 4m3 x 19m…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LƯỢC

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LƯỢC

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LƯỢC Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 3m9 x 15m…
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LINH

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LINH

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LINH Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 5m5 x 11…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG HOAN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG HOAN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG HOAN Địa điểm : Điện Biên Kích thước : 4m6 x…