NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG CỔ ĐIỂN ĐẸP NHÀ ÔNG TRUNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m6 x…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LIÊM

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LIÊM

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LIÊM Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 4m3 x 19m…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LƯỢC

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LƯỢC

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LƯỢC Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 3m9 x 15m…
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LINH

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LINH

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG LINH Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 5m5 x 11…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG HOAN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG HOAN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG HOAN Địa điểm : Điện Biên Kích thước : 4m6 x…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ TÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ TÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ TÚ Địa điểm : Hà Nội. Kích thước : 4m5 x…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ĐĂNG

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ĐĂNG

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ĐĂNG Địa điểm : Hưng Yên. Kích thước : 5m5 x…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG PHÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG PHÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG PHÚ Địa điểm : Hà Nội. Kích thước : 4m6m x…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TRUNG

Chủ đầu tư: ông Trung Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 7m x 11m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m5  x 14m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHI Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x 10m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ HUYỀN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ HUYỀN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ HUYỀN Địa điểm : Hà Giang Kích thước : 5mx 20m Số…
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG SƠN

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG SƠN

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG SƠN Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6mx4,5m Số tầng…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TIẾN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TIẾN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TIẾN Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 8m5 x 14m…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG THUẬN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG THUẬN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG THUẬN Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4mx10m Số…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 6m8 x 12m…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ỐC

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ỐC

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ỐC Địa điểm : Vĩnh Phúc Kích thước : 4m3 x…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỢI Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 4m4 x…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LIÊN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LIÊN

Chủ đầu tư: Bà Liên Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m6 x 13m Số tầng : 4…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG VINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG VINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG VINH Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m5 x…
NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG TÚ

NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG TÚ

NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG TÚ Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ LUYẾN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ LUYẾN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ LUYẾN Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 5m x…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TÂM

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TÂM

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TÂM Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m2 x1 0m…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG DƯƠNG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG DƯƠNG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG DƯƠNG Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 9mx18m Số…
NHÀ PHỐ 7 TẦNG NHÀ ÔNG CƯỜNG

NHÀ PHỐ 7 TẦNG NHÀ ÔNG CƯỜNG

Chủ đầu tư: Ông CƯỜNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4mx8m Số tầng : 7 tầng Diện tích…
NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG NHÀ ÔNG HỒNG

NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG NHÀ ÔNG HỒNG

NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG NHÀ ÔNG HỒNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m4x15m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỰC

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỰC

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỰC Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7mx10m Số…
DỰ ÁN VĂN PHÒNG MEDLATEX

DỰ ÁN VĂN PHÒNG MEDLATEX

Chủ đầu tư: Công ty MEDLATEC Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 13m5 x 14m Số tầng :…
TÒA NHÀ TRƯỜNG AN

TÒA NHÀ TRƯỜNG AN

Chủ đầu tư : ông Khánh Địa điểm : Hà Nội Diện tích sàn : 400 m2 Tổng diện tích xây dưng…
VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Phương án văn phòng Cẩm Phả Địa điểm : Quảng Ninh Diện tích sàn : 900 m2 Tổng diện tích…