NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ TÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ TÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ TÚ Địa điểm : Hà Nội. Kích thước : 4m5 x…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ĐĂNG

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ĐĂNG

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ĐĂNG Địa điểm : Hưng Yên. Kích thước : 5m5 x…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG PHÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG PHÚ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG PHÚ Địa điểm : Hà Nội. Kích thước : 4m6m x…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TRUNG

Chủ đầu tư: ông Trung Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 7m x 11m Số tầng : 3…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG HẢI Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m5  x 14m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHI

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG PHI Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m x 10m…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ HUYỀN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ HUYỀN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ BÀ HUYỀN Địa điểm : Hà Giang Kích thước : 5mx 20m Số…
NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG SƠN

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG SƠN

NHÀ PHỐ 6 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG SƠN Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6mx4,5m Số tầng…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TIẾN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TIẾN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TIẾN Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 8m5 x 14m…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG THUẬN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG THUẬN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG THUẬN Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4mx10m Số…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG MINH Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 6m8 x 12m…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ỐC

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ỐC

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG ỐC Địa điểm : Vĩnh Phúc Kích thước : 4m3 x…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỢI

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỢI Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 4m4 x…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LIÊN

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ BÀ LIÊN

Chủ đầu tư: Bà Liên Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m6 x 13m Số tầng : 4…
NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG VINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG VINH

NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG VINH Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m5 x…
NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG TÚ

NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG TÚ

NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG TÚ Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m x…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ LUYẾN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ LUYẾN

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ BÀ LUYẾN Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 5m x…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TÂM

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TÂM

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG TÂM Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m2 x1 0m…
NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG DƯƠNG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG DƯƠNG

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG DƯƠNG Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 9mx18m Số…
NHÀ PHỐ 7 TẦNG NHÀ ÔNG CƯỜNG

NHÀ PHỐ 7 TẦNG NHÀ ÔNG CƯỜNG

Chủ đầu tư: Ông CƯỜNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4mx8m Số tầng : 7 tầng Diện tích…
NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG NHÀ ÔNG HỒNG

NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG NHÀ ÔNG HỒNG

NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG NHÀ ÔNG HỒNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m4x15m Số tầng :…
NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỰC

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỰC

NHÀ PHỐ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI ĐẸP NHÀ ÔNG LỰC Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7mx10m Số…
DỰ ÁN VĂN PHÒNG MEDLATEX

DỰ ÁN VĂN PHÒNG MEDLATEX

Chủ đầu tư: Công ty MEDLATEC Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 13m5 x 14m Số tầng :…
TÒA NHÀ TRƯỜNG AN

TÒA NHÀ TRƯỜNG AN

Chủ đầu tư : ông Khánh Địa điểm : Hà Nội Diện tích sàn : 400 m2 Tổng diện tích xây dưng…
VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Phương án văn phòng Cẩm Phả Địa điểm : Quảng Ninh Diện tích sàn : 900 m2 Tổng diện tích…
VĂN PHÒNG HÀ TU II

VĂN PHÒNG HÀ TU II

Chủ đầu tư: Công ty than Hà Tu Địa điểm : Quảng Ninh Diện tích sàn : 1200 m2 Tổng…
VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG

VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư: Chị Gái Địa điểm : Hải Phòng Diện tích sàn : 750 m2 Tổng diện tích xây…
TÒA NHÀ HONDA HẢI PHÒNG

TÒA NHÀ HONDA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư: HONDA Hương Giang Địa điểm : Hải Phòng Diện tích sàn : 700 m2 Tổng diện tích…
THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG QUẢNG NINH

THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG QUẢNG NINH

THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG QUẢNG NINH Địa điểm : Quảng Ninh Diện tích sàn : 600 m2 Tổng…
VĂN PHÒNG ANH HIỆP

VĂN PHÒNG ANH HIỆP

Chủ đầu tư: Anh Hiệp Địa điểm : Quảng Ninh Diện tích sàn : 105 m2 Tổng diện tích xây…