NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 90M2

NHÀ PHỐ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI 90M2

Diện tích sàn :  90 m2 Tổng diện tích xây dưng : 380 m2 Bố trí công năng sử dụng…
Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Minh

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Minh

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Minh Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9m5 x 13m5…
Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà bà Phương

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà bà Phương

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà bà Phương Địa điểm : Cao Bằng Kích thước : 10m x 15m…
Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Long

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Long

Chủ đầu tư : Địa điểm : Kích thước : 8m2 x 14m5 Số tầng : 2,5 tầng Diện tích…
Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Phong

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Phong

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Phong Địa điểm : Thái Nguyên Kích thước : 8m7 x 14m5…
Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà bà Vượng

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà bà Vượng

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà bà Vượng Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 10m x 14m Số tầng…
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG THUYẾT

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG THUYẾT

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG THUYẾT Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 10m x 14m Số…
BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG THĂNG

BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG THĂNG

Chủ đầu tư : Ông Thăng Địa điểm : Vĩnh Phúc Kích thước : 10m x 13m Số tầng : 2…
BIỆT THỰ 5 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THIỆN

BIỆT THỰ 5 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THIỆN

BIỆT THỰ 5 TẦNG CỔ ĐIỂN NHÀ ÔNG THIỆN Địa điểm : Lào Cai Kích thước : 18m x  16m…
BIỆT THỰ VƯỜN 4 TẦNG NHÀ ÔNG LÂM

BIỆT THỰ VƯỜN 4 TẦNG NHÀ ÔNG LÂM

BIỆT THỰ VƯỜN 4 TẦNG NHÀ ÔNG LÂM Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 16m5 x 14 m5…
Biệt thự vườn 3 tầng nhà bà Thúy

Biệt thự vườn 3 tầng nhà bà Thúy

Biệt thự vườn 3 tầng nhà bà Thúy Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7m5 x 17m Số…
Biệt thự vườn 2 tầng nhà ông Dũng

Biệt thự vườn 2 tầng nhà ông Dũng

Biệt thự vườn 2 tầng nhà ông Dũng Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m6 x 10m6 Số…
Biệt thự 3 tầng tân cổ điển nhà ông Hoàng

Biệt thự 3 tầng tân cổ điển nhà ông Hoàng

Biệt thự 3 tầng tân cổ điển nhà ông Hoàng Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 14m x…
Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Dũng

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Dũng

Biệt thự 2 tầng hiện đại nhà ông Dũng Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 8m3 x 14m…
Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Bốn

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Bốn

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Bốn Địa điểm : Nha Trang Kích thước : 8m x 15,5m…
Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Thắng

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Thắng

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Thắng Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 18m x 24m…
Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Bách

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Bách

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Bách Địa điểm : Nha Trang Kích thước : 8,5m x 15,5m…
BIỆT THỰ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG THUNG

BIỆT THỰ 4 TẦNG HIỆN ĐẠI NHÀ ÔNG THUNG

 Biệt thự 4 tầng hiện đại nhà ông Thung Địa điểm : Hải Dương Kích thước : 12m2 x 15m…
Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Thoa

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Thoa

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Thoa Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 17,5m2 x 18m…
Biệt thự 5 tầng cổ điển nhà ông Thanh

Biệt thự 5 tầng cổ điển nhà ông Thanh

Chủ đầu tư: Ông Thanh Địa điểm : Hà Nam Kích thước : 10m2 x 14m Số tầng : 4 tầng…
Biệt thự 3 tầng cổ điển nhà ông Khánh

Biệt thự 3 tầng cổ điển nhà ông Khánh

Chủ đầu tư: Ông Khánh Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 16m x 11m Số tầng : 3 tầng…
Biệt thự 3 tầng cổ điển nhà ông Cường

Biệt thự 3 tầng cổ điển nhà ông Cường

Chủ đầu tư: Ông Cường Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 10,5m x 18m Số tầng : 4 tầng…
Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Hướng

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Hướng

Chủ đầu tư: Bà Hướng Địa điểm : Hà Giang Kích thước : 16m2 x 13m Số tầng : 3,5 tầng…
Biệt thự 4 tầng cổ điển nhà ông Bảo

Biệt thự 4 tầng cổ điển nhà ông Bảo

Chủ đầu tư: Ông Bảo Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9m2 x 15m Số tầng : 3 tầng…
Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Điệu

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Điệu

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà ông Điệu Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 11m2 x 16m…
Biệt thự 4 tầng cổ điển nhà ông Hùng

Biệt thự 4 tầng cổ điển nhà ông Hùng

Biệt thự 4 tầng cổ điển nhà ông Hùng Địa điểm : Móng Cái Kích thước : 12m2 x 12m…
Biệt thự 3 tầng cổ điển nhà ông Dần

Biệt thự 3 tầng cổ điển nhà ông Dần

Biệt thự 3 tầng cổ điển nhà ông Dần Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 7m2 x 16m…
Biệt thự 4 tầng cổ điển nhà ông Nhuệ

Biệt thự 4 tầng cổ điển nhà ông Nhuệ

Biệt thự 4 tầng cổ điển nhà ông Nhuệ Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 14m x 14m…
Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Hương

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Hương

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Hương Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 16m5 x 14…
Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Thu

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Thu

Biệt thự 3 tầng hiện đại nhà bà Thu Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 18m5 x 14…