TÒA NHÀ HONDA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư: HONDA Hương Giang

Địa điểm : Hải Phòng

Diện tích sàn : 700 m2

Tổng diện tích xây dưng : 4200 m2

mau-van-phong-hien-dai-dep-vp02b

Bài viết liên quan

mau-van-phong-dep-9-tang_vp9

DỰ ÁN VĂN PHÒNG MEDLATEX

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-hien-dai-dep-vp17b

THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG QUẢNG NINH

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-hien-dai-dep-vp18b

PHƯƠNG ÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY THAN HÀ TU

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m