VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Phương án văn phòng Cẩm Phả

Địa điểm : Quảng Ninh

Diện tích sàn : 900 m2

Tổng diện tích xây dưng : 9900 m2

mau-van-phong-dep-7-tang-vp7b

Bài viết liên quan

DỰ ÁN VĂN PHÒNG MEDLATEX

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m

VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m

VĂN PHÒNG HÀ TU II

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m