VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Chủ đầu tư: anh Thiện

Địa điểm : Cẩm Phả – Quảng Ninh

Diện tích sàn : 350 m2

Tổng diện tích xây dưng : 2450 m2

mau-van-phong-hien-dai-dep-vp08b

Bài viết liên quan

VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m

PHƯƠNG ÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY THAN HÀ TU

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m

VĂN PHÒNG HÀ TU II

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m