VĂN PHÒNG HÀ TU II

Chủ đầu tư: Công ty than Hà Tu

Địa điểm : Quảng Ninh

Diện tích sàn : 1200 m2

Tổng diện tích xây dưng : 6500 m2

mau-van-phong-dep-6-tang-vp6b

mau-van-phong-dep-6-tang-vp10b

Bài viết liên quan

mau-van-phong-hien-dai-dep-vp17b

THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG QUẢNG NINH

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-dep-7-tang-vp7b

VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-dep-9-tang_vp9

DỰ ÁN VĂN PHÒNG MEDLATEX

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m