VĂN PHÒNG HÀ TU II

Chủ đầu tư: Công ty than Hà Tu

Địa điểm : Quảng Ninh

Diện tích sàn : 1200 m2

Tổng diện tích xây dưng : 6500 m2

mau-van-phong-dep-6-tang-vp6b

mau-van-phong-dep-6-tang-vp10b

Bài viết liên quan

DỰ ÁN VĂN PHÒNG MEDLATEX

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m

TÒA NHÀ HONDA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m

TÒA NHÀ TRƯỜNG AN

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m